Koraljka Janeković

Po temeljnoj struci i životnu pozivu edukacijska sam rehabilitatorica (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – 1987.). Magistra sam znanosti iz područja medicine – Dječja i adolescentna psihijatrija (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1995.)

Više od tri desetljeća radim s osobama s najtežim oblicima višestrukih oštećenja. Upravo su me osobe kojima sam posvetila život poticale na predano istraživanje novih metoda rada i nalaženje alternativnih putova do njihovih osobnosti.

Tragajući za što boljim, potpunijim i dubljim načinima komunikacije, načinima ublažavanja posljedica tjelesnih, mentalnih, senzoričkih, emocionalnih i drugih teškoća, naišla sam na zvučne zdjele i gongove, te upoznala njihovu terapijsku primjenu.

Opsežnu edukaciju iz područja zvučne masaže završila sam na Peter Hess akademiji u Zagrebu i stekla međunarodni certifikat zvukoterapeutkinje, ekspertkinje KLIK programa i sviračice gonga.

Bavim se istraživanjima primjene zvuka u terapijske svrhe. Objavila sam nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Svoja znanja, iskustva i opažanja redovito dijelim sa sustručnjacima u domovini i inozemstvu, na kongresima, konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima na kojima održavam predavanja i radionice o terapijskoj primjeni zvuka u radu s osobama s posebnim potrebama.

Zvučne zdjele i gongovi momentalno su me i bespovratno očarali pri prvom susretu. Njihov zvuk i vibracija dotiču najdublje i najtananije dijelove moga bića. 

Zvučne su zdjele u suzvučju s mojom dušom. 

S mojim svjetonazorom i vrijednostima koje poštujem.

Moja znanja, vještine i iskustvo dostupni su svima u Centru zvučne terapije – “Vidacita”.